Interview Ed van der Hoek RTVRijnmond over IP inbreuk in China

 

INTERVIEW ED VAN DER HOEK MET RTV RIJNMOND met betrekking tot inbreuken op zijn auteursrechten.


STAND VAN ZAKEN NU.

Afgelopen donderdagochtend heeft Sjoerd de Vos van RTV Rijnmond een 25 minuten durend interview met mij, Ed van der Hoek opgenomen. Uiteindelijk wordt zo'n interview om begrijpelijke redenen natuurlijk flink ingekort. Ik had uiteraard gehoopt op een avondvullende documentaire haha, maar ik ben op dit moment, ondanks het feit dat het weer wat negatieve gevoelens bij me oprakelt, zeker wel weer blij met de aandacht voor deze piraterij. Jezelf wapenen tegen al te hoge verwachtingen is altijd een must, want er zijn heel veel tegenkrachten in deze tak van sport. De wereldhandel. Dat behoeft enige nadere uitleg, want in deze handel zijn er enorm veel tegenstrijdige belangen. Berichten over misstanden, waarbij diverse sterke platforms in het geding zijn is geen eenvoudige opgave. Ik kan daar urenlang over uitweiden, maar vastgesteld moet worden dat het voor de grote spelers op deze aardkloot niet echt een sexy onderwerp is. Ik hoef het steekwoord winstoptimalisatie, werkgelegenheid en aandeelhouders maar te benoemen en misschien kun je dan de tussenliggende andere principes hiervan alvast voor jezelf invullen. Als kleine en misschien zelfs wel onbeduidende kunstenaar moet je hier dan tegenop boxen. En volgens vele wijze raden kan ik mijn strijd indien het land China in het geding is maar beter staken en gewoon stoppen met deze hele kermis. Maar dat zijn juist de momenten waarop ik me realiseer dat er er voor mij simpelweg geen weg meer terug is en te blijven pogen om voor deze universele rechten van eigendom van werk en idee te blijven knokken. Uiteraard mag dit niet ten koste van mijn gezondheid gaan en het lukt me de laatste tijd in de regel wel aardig om emotionele afstand te bewaren. Maar af en toe word mijn strijdlust weer even aangewakkerd door toevallige samenlopen van omstandigheden. Zo ook op de momenten dat er vanuit de media belangstellend gevraagd wordt hoe het mij is vergaan na het laatste interview dat inmiddels op de kop af een jaar en drie maanden geleden is. Om alles in die 2 a 3 minuten te kunnen vertellen is natuurlijk niet mogelijk. Daarom hier op mijn eigen weblog even een uiteenzetting van de stand van zaken tot nu toe.

JURIDISCHE STRIJD GAAT DOOR

Voor de nieuwkomers, die nog niet op de hoogte zijn van de strijd van de in Oostvoorne geboren en getogen kunstenaar Ed van der Hoek even een korte introductie. En alvast excuses dat ik zowel in de eerste persoon als in de derde persoon schrijf. Dat krijg je als je in deze spagaat terecht komt waarbij je over je eigen lotgevallen aan het berichten bent, maar gaandeweg wordt dat ook wel duidelijk. Dus vooruit met dat verhaal : Sinds 2016 is het werk van Ed onderhevig aan forse inbreuken op zijn werken. Malafide handelaren zijn op het spoor gekomen van zijn doorgaans zeer toegankelijke en vrolijke werk. Een trigger om eens te onderzoeken of dit voor hen ook tot een commercieel succesje zou kunnen leiden. Zonder de makers te contacteren maken deze handelaren doorgaans slinks gebruik van op de illegale markt verkrijgbare beelden van nietsvermoedende kunstenaars en ontwerpers. Dan wordt een analyse gemaakt waarop deze beelden het beste zouden kunnen passen. In veel gevallen zijn dit de bekende producten als T-shirts, tassen, mokken, telefoonhoesjes, tapijten (jawel) en in mijn geval konden de handelaren "Sierkussentjes" wel beschouwen als de Jackpot. In meerdere maten en materialen. Zijde, katoen, en veel kunststof materiaal. Vervolgens worden daarvoor belangstellende verkopers gezocht. Tegen een van deze dubieuze partijen is nu sinds het begin van 2023 een rechtszaak aangespannen. De details: 

QUANZHOU IN DE PROVINCIE FUJIAN [2023] [0504] [1114] ZAAK - EERSTE GEPLANDE HOORZITTING 24-04-2023 - DE WEBSHOP HAAFKK Auspicious Store - Quanzhou Yingjin Trading C., Ltd.

Allereerst is een niet gering resultaat geboekt doordat er in de stad Quanzhou inmiddels een rechtzaak op de rol staat. Dat wil zeggen dat alle papieren door de rechterlijke macht zijn goedgekeurd en dat ik en mijn advocaten gelieerd aan de China Europe Law Foundation in het bezit van alle BENODIGDE BEWIJSSTUKKEN. Daarmee hebben wij het hele voortraject succesvol doorlopen. Een case-nummer [2023] [0504] [1114] is uitgevaardigd en er zijn rechters toegewezen om over de zaak te oordelen. De gedaagde partij in deze zaak is de eerste in een rij van 70 webshops. Allen opererend op het AliExpress platform. Quanzhou Yingjin Trading C., Ltd.. Zij handelden onder de naam HAAFK auspicious Store. Zij gaven aan ten tijde van het aantreffen een stockvoorraad ofwel een capaciteit te hebben van 43956 sierkussens met de afbeeldingen van het werk van Ed van der Hoek. Tegen een handelsprijs van USD 3,50 zou dit een handelswaarde van rond de 153.000 USD vertegenwoordigen. Maar daarnaast is er van dezelfde gedaagde ook een tweede serie met een capaciteit of stock van nog eens 20.000 stuks aangeboden waardoor de BEW (Bedrijfs Economische Waarde) alleen al van deze gedaagde boven de 200.000 Dollar bedraagt. En dit is slechts 1 partij van de 70, die er op het moment van onderzoek dat een tijdsspanne van twee weken betrof aangetroffen zijn. Mocht je dit alles extrapoleren dan kom je aan duizelingwekkende aantallen. 

UITSTEL OP VERZOEK VAN GEDAAGDE PARTIJ OM NIET NADER GENOEMDE GRONDEN DOOR RECHTBANK GEHONOREERD.

Op de dag dat de hoorzitting zou gaan plaats hebben is door de gedaagde partij uitstel aangevraagd. Wij zijn zeer benieuwd uiteraard wanneer de zaak weer hervat zal worden. Het zou de rechtspraak in China veel eer aandoen om deze zaak in ieder geval voort te zetten. China geeft altijd aan dat zaken rond Auteursrechten ofwel Intellectueel Eigendom zeer serieus genomen moeten worden. Deze zaak is een uitgelezen kans om in ieder geval mij als al dan niet beduidende kunstenaar en vele anderen recht te doen en hen het gevoel te geven dat deze deze uitspraken over rechtshandhaving geen holle frasen blijken te zijn ... Het gaat hier zeker niet alleen om mijn rechtsgevoel maar ook dat van vele anderen die graag zaken doen met het hooggewaardeerde China. 

PLATFORMS, GROOTHANDEL EN DROPSHIPPING

Hoe alles precies organisatorisch in elkaar zit is van hieruit moeilijk te duiden. Maar naar aanleiding van mijn inmiddels jarenlange onderzoek kun je deze voorzichtige conclusies wel trekken. Vaak zijn de fabrikanten ook zelf de groothandelaren. Die groothandelaren en initiatiefnemers in de vaak Illegale Handel zoeken daarna platforms om deze waren weer verder te kunnen verhandelen. Zo zijn er specifieke B2B platforms. Daaronder kunnen we AliBaba en het minder bekende DHGate zeker scharen. Ook het in Nederland minder bekende TaoBao, WISH en 1688.com zijn platforms waarop onder meer dropshippers worden geronseld. Een ander woord heb ik daar in dit stadium niet voor, maar het is in aanleg al zeer belangrijk dat deze zeer gewaardeerde faciliterende webgiganten hier hun vernatwoordelijkheden nemen en daar reeds toetsen of de benodigde handel gevrijwaard is van piraterij.  Daarom des te belangrijker is het feit dat er vanuit de platforms initiatief wordt genomen om pro-actief te handelen opdat de rest van deze supply chain ook zuiver is. Uiteraard gaat dat ten koste van de collectieve winsten die deze handelswaar genereren. De onderhavige platforms geven echter aan dat het voor hen ondoenlijk is om dit te controleren, maar dit is op de keper beschouwd de kiem van de ontkenning van de rechten van de makers, de kunstenaars, de ontwerpers en alle anderen die het uberhaupt mogelijk maken om een product er verkoopbaar uit te laten zien en derhalve handel genereren. Wrang voorbeeld van het uitblijven van het vragen van toestemming is dat ik inmiddels pakweg 1000 verkopende online verkopende webshopjes voorbij heb zien mogen komen, maar dat er niet 1 (een) het morele besef heeft gehad om toestemming te vragen voor het gebruik van mijn beelden. Dat geeft ook te denken over hoe het is gesteld met mijn collega-kunstenaars. Want inmiddels heb ik ook wel geleerd dat het niet op de persoon gericht is. Wel wordt er uiteraard een risico-analyse losgelaten en gaandeweg blijkt dat er via de platforms ook nog wel enige vorm van bescherming is. Voor de inbreukplegers wel te verstaan. Door het uitblijven van sancties is het morele besef van het mijn en dein naar een bedenkelijk niveau gezonken. Zo werden in de tijd dat ik dieper onderzoek deed naar de zogeheten punitieve maatregelen gesproken over een verwijdering na drie overtredingen. Met andere woorden er mag naar hartelust gegokt worden op een goede afloop indien men wat beelden leent van talentvolle en commercieel interessante kunstenaars. voor de buhne lijken de platforms wel meewerkend, maar ik heb in de praktijk ondervonden dat je voor de verwijdering van goederen geen pro-actieve hulp hoeft te verwachten. Als je in het woud van voorwaarden ten aanzien van de eigen bewijslast 1 klein rottig vinkje vergeet aan te vinken mag je het hele proces inclusief het vaststellen van je identiteit etc .. weer vrolijk opnieuw doen zonder de mogelijkheid hierover te kunnen corresponderen. Dat kan uiteraard wel, maar daarvoor moet je op Kafkaeske wijze in de krochten van een webplatform gaan vertoeven. Het is de omgekeerde bewijslast terwijl de sellers die deze goederen aanbieden bijkans carte-blanche wordt gegeven een flink bedrag binnen te hengelen voor alle steakholders. Het lijkt het lot van de minder groten van deze maatschappij op deze wijze te bezegelen. Het zijn slechts constateringen. Een uitwas van onze consumptiemaatschappij. Tot zover mijn pleidooi voor het nemen van verantwoordelijkheid van de diverse platforms. Winsten, uiteraard, daar moet je met zijn allen naar streven. Dat is wel een gezond principe, maar laat dit niet ten koste gaan van de in aanleg toch al gevoelige groep beeldende kunstenaars, ontwerpers, schrijvers en muzikanten om maar een aantal mensen te noemen van wie er af een toe kwistig leentjebuur gespeeld wordt. Niet iedereen reageert hier natuurlijk hetzelfde op natuurlijk en er zijn er ook een aantal onder ons die het ook daadwerkelijk iets zal schelen. Maar toch. In de kern is het gewoon foute boel om zonder bronvermelding of dan ten minste die poging om in contact met de maker te komen 

HULP WELKOM

Ik heb altijd een ambivalente houding gehad tegenover het begrip geld. Daarover zijn natuurlijk al vele verhandelingen geschreven. De ene keer droom ik ervan om naar rato beloond te worden voor alle werken die door mijn toedoen op de wereldmarkt zijn verschenen. En de andere keer verlang ik naar absolute rust om in een bescheiden omgeving mijn kunstjes te kunnen doen. Ik sprak er met iemand over dat wanneer ik van ieder verkocht item in deze wereld bijvoorbeeld een kwartje zou ontvangen ik nooit meer zou hoeven te werken, maar dat is juist niet iets wat ik ambieer. Dat nooit meer te hoeven werken. Maar waar ik me echter wel voor in zou willen zetten is een betere waardering voor mensen die met hun kunstzinnige uitingen hun nek uitsteken. En een afwaardering voor hen die denken weg te komen door simpel jatwerk en daar dan hun kostje mee te kunnen verdienen. Via dit stuk pleit ik voor jullie hulp in allerlei vormen. dat hoeft niet direct een financiele bijdrage te zijn, maar we zijn net zo gebaat bij een collectieve afkeer van de grote wereldplatforms en een voorzichtige terugkeer naar meer locale initiatieven. Het zou vele zaken van belang kunnen dienen. 

UPDATE: LINK NAAR TELEVISIE-UITZENDING RTV RIJNMOND

https://www.rijnmond.nl/tv/aflevering/rijnmond-vandaag/1689205_20230727170000